Pigmalion fantastyki 2021

Opublikowano 2021-08-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie fantastyczne. Objętość tekstu nie może przekraczać 25.000 znaków.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane.

Pracę należy przesyłać mailem.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 17 lat” i „od 18 lat”. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody:
• I miejsce: 500 zł
• II miejsce: 350 zł 
• III miejsce: 200 zł

Termin
Konkurs trwa do 1 października 2021 r.

Strona konkursu