Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXIV Piastowskiej Biesiady Poetyckiej

Opublikowano 2017-04-01

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetycka „Biesiada”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych w konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
I miejsce: 1.000 zł
II miejsce: 750 zł
III miejsce: 500 zł
4 wyróżnienia po 300 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-31