Advertisement

Advertisement

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Środek Wyrazu 2023”

Opis

25.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do autorów, którzy ukończyli 18 rok życia – debiutujących lub mających na koncie nie więcej niż jedną książkę,

Zasady konkursu w skrócie
Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Wiersze oceni jury w składzie: Tadeusz Pióro, Anna Matysiak i Adam Wiedemann. 

Termin
Termin nadsyłania prac mija 5 września 2023 r.

Nagrody
Pula nagród wynosi 4.000 zł.

Strona konkursu