Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Środek Wyrazu 2020”

Opublikowano 2020-10-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów w Warszawie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział autorzy od 18 roku życia, debiutujący lub mający na koncie jedną książkę autorską.

Opis
Na konkurs należy przesłać trzy utwory poetyckie. Tematyka i forma prac mogą być dowolne.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Każdy autor może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy.

Wiersze oceni jury w składzie: Andrzej Sosnowski, Natalia Malek i Adam Wiedemann.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów w Warszawie (więcej informacji  w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2020 roku. Decyduje data stempla pocztowego. 

Nagrody 
Pula nagród wynosi 3.300 złotych.

Strona konkursu