Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Sprostać wierszem”

Opublikowano 2019-01-16

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie oraz Radio Katowice.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 3 wierszy o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

W jury zasiadają:
Mirosława Pajewska – poetka,
Maciej Michał Szczawiński (przewodniczący jury) – krytyk literacki, poeta, dziennikarz i twórca radiowy, autor zbioru wierszy, książek eseistycznych, licznych publikacji prasowych i dramatów zrealizowanych w Teatrze Polskiego Radia.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 2.500 zł.
Wybrane wiersze zostaną opublikowane w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Hajduczanin”.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-02-28