Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Sprostać wierszem”

Opublikowano 2021-01-13

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Dom Kultury BATORY w Chorzowie oraz Radio Katowice.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane drukiem.

W jury zasiadają:
• Maciej Michał Szczawiński (przewodniczący jury) – krytyk literacki, poeta, dziennikarz i twórca radiowy, autor zbioru wierszy, książek eseistycznych, licznych publikacji prasowych i dramatów zrealizowanych w Teatrze Polskiego Radia;
• Wacław Kostrzewa – poeta mieszkający i tworzący w Pszczynie. Wiersze poety zostały przetłumaczone na język angielski, rosyjski, ukraiński, czeski, hiszpański i arabski.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2021 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 2.500 zł.
Wybrane wiersze zostaną opublikowane na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego „Hajduczanin”.

Strona konkursu