Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

Opublikowano 2018-08-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać trzy wiersze o dowolnej tematyce. Mile widziane będą utwory o akcentach regionalnych.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 5 egz. należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-30