Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY"

Opublikowano 2017-11-30

Opis

Organizatorzy
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie i Stowarzyszenie Salon Literacki organizują konkurs we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu zestaw trzech niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach wierszy. Tematyka utworów dowolna. Mile widziane będą teksty nawiązujące do szeroko pojętej tematyki Kresów i pogranicza wschodniego.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne o łącznej wartości 5.000 zł. Jury przyzna nagrodę specjalną za wiersz związany z szeroko pojętą tematyką Kresów i pogranicza wschodniego.