Advertisement

Advertisement

Ogólnopolski Konkurs na Reportaż „Jest u mnie kraj...”

Opis

8.02.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie
Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu Literatury. Fakt, biografia, dokument. Festiwal odbędzie się 23 września w Sandomierzu.

Uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniające wymogi reportażu jako gatunku oraz nawiązujące tematycznie do hasła „Jest u mnie kraj...".

Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

Objętość pracy nie może przekraczać 10 stron.

Reportaż wydrukowany w trzech egzemplarzach należy przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby WKPZK w Warszawie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
• I miejsce – 7.000 zł
• II miejsce – 3.000 zł
• III miejsce – 2.000 zł

Strona konkursu