Ogólnopolski konkurs na poemat poświęcony Łodzi „Poemat Czterech Kultur”

Opublikowano 2017-04-21

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz Dom Literatury w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs na poemat poświęcony Łodzi jest organizowany w ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Każdy autor może zgłosić jeden poemat o objętości do 21 000 znaków (ze spacjami), liczący nie więcej niż 300 wersów.

Organizatorzy nie stawiają ścisłych wymagań formalnych, ale mile widziane będą formy eksperymentalne właściwe dla idei awangardy. Poemat powinien nawiązywać do wielokulturowej historii miasta, jego dziedzictwa industrialnego, nowoczesności i awangardowych tradycji. 

Utwór nie może być wcześniej ogłaszany drukiem ani publikowany na stronach internetowych, a także nagradzany w innych konkursach.

Prace oceni jury w składzie: Joanna Mueller, Joanna Roszak, Jerzy Jarniewicz i Kacper Bartczak.

Poemat wydrukowany w czterech egzemplarzach należy przesłać na adres Domu Literatury w Łodzi (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-20