Ogólnopolski Konkurs na Nową Polską Sztukę Teatralną „NIEPODLEGLI”

Opublikowano 2017-11-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać sztuki teatralne inspirowane unikalnymi doświadczeniami Polaków w latach 1918-2018.

Dzisiaj jednym z kluczowych pytań, jakie stawia sobie każdy Polak, jest jego relacja z przeszłością. Jedni chcą wracać do przeszłości, idealizując ją, uważając za model życia. Inni w ogóle nie myślą o przeszłości, ale o tym, co nas otacza – i tak się dzieje też w sztuce. Jeszcze inni chcą poznawać przeszłość po to, żeby budować przyszłość – mówi pomysłodawca „NIEPODLEGŁYCH”, dyrektor Teatru Polskiego, Andrzej Seweryn. Jeden z moich mistrzów, Andrzej Wajda, apeluje do nas swoją sztuką: „Myślcie. Bądźcie sceptyczni. Kochajcie. Kochajcie tę ziemię”. Codziennie przypominam sobie to jego przesłanie... A jaka będzie Polska? Wierzę, że to zależy od nas.

Sztuka nie może być wcześniej publikowana ani wystawiana.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Nagroda główna: 50.000 zł
3 wyróżnienia, każde w wysokości 10.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-06-30