Ogólnopolski konkurs na najpiękniejszy list napisany odręcznie

Opublikowano 2017-09-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 
Pracą konkursową jest list napisany odręcznie.

List może być skierowany do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej, może to być także list otwarty. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcia wg własnego uznania. 

Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:
• uczestnicy w wieku 10-12 lat (kategoria I) mają za zadanie napisać list na temat „To były najlepsze wakacje w moim życiu...”.
• uczestnicy w wieku 13-15 lat (kategoria II) oraz 16 lat i powyżej (kategoria III) piszą list na temat „Los zawsze daje drugą szansę...”.

List musi być napisany odręcznie na papierze. Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu w wieku 10-15 lat otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Osoby dorosłe oprócz nagród rzeczowych otrzymają bony upominkowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-30