Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zapisane w pamięci. Obrazy, spotkania, zdarzenia…”

Opublikowano 2021-08-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jeden utwór pisany prozą o długości od 1,5 do 2 stron.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Pracę należy wydrukować w trzech egzemplarzach i przesyłać pocztą na adres Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2021 r. (data stempla pocztowego).

Nagrody
• I miejsce: 700 zł
• II miejsce: 500 zł
• III miejsce: 300 zł

Strona konkursu