Ogólnopolski konkurs literacki z okazji 20-lecia Klubu Fantastyki Druga Era

Opublikowano 2016-12-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest  stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” z siedzibą w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

W 2017 roku wybije 20 lat istnienia Klubu Fantastyki Druga Era. Chcemy się jak najlepiej do tego jubileuszu przygotować, więc ogłaszamy konkurs literacki na opowiadanie fantastyczne. Opowiadanie powinno być osadzone w dowolnej konwencji szeroko pojętej fantastyki (od fantasy, przez SF, po realizm magiczny). Powinno również pojawić się w nim słowo jubileusz lub liczba dwadzieścia.

Objętość tekstu nie może przekraczać 20 tys. znaków liczonych ze spacjami.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace należy przesyłać e-mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 1.000 złotych.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-15