Ogólnopolski Konkurs Literacki PATRIOTYZM 2.0.

Opublikowano 2018-01-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do starszej młodzieży szkolnej (w wieku od 15 do 18 lat) oraz osób dorosłych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.

Opis
Do konkursu można zgłaszać krótkie formy literackie na temat „Czym dla Ciebie jest współczesny patriotyzm?”. 

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę o objętości do 5 stron znormalizowanego maszynopisu. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą. Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody

• młodzież
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł

• osoby dorosłe
I miejsce – 800 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-04-11