Ogólnopolski konkurs literacki "Magia Futura"

Opublikowano 2022-10-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Podgórza – Klub Wróblowice w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Przyszłość... – jedni twierdzą, że jej nie będzie, inni widzą ją w wersji apokaliptycznej, gdy jeszcze pozostali mówią o odnowie – zmianie świadomości i wrażliwości człowieka, dzięki którym nareszcie mądrze zaczniemy koegzystować z innymi gatunkami, z samą planetą i jej zasobami.
Czy zaawansowana technologia pomoże nam w wyzwaniach jutra: zmianą klimatyczną, wymieraniem gatunków, epidemiami itd.? Czy uchroni nas przed konsekwencjami naszych działań proponując rozwiązania i wynalazki, o których jeszcze nam się nie śniło? A może sztuczna inteligencja, bioniczne protezy, genetyka stanowią zagrożenie dla świata biosu? Jak będzie wyglądało życie na Ziemi – jutro, za kilka dekad, setek lat...?
Podzielcie się z nami swoją wizją przyszłości – zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim MAGIA FUTURA.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie o objętości do 5 stron.

Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Opowiadania należy przesyłać pocztą.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „Młodzież” i „Dorośli”.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 grudnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu