Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Haliny Snopkiewicz

Opublikowano 2017-07-17

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu oraz Urząd Miasta Zawiercie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs zestaw 3-5 wierszy lub prozę o objętości do 7 stron znormalizowanego maszynopisu (15000 znaków).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu (szczegóły w regulaminie).

Prace oceni jury w składzie:
Bogdan Dworak – pisarz, publicysta, regionalista,
Marek Baczewski – poeta, pisarz, krytyk literacki,
Olgerd Dziechciarz – pisarz, redaktor naczelnu kwartalnika literacko-artystycznego ,,Afront”.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: poezji i prozy.  Zwycięzcy otrzymają po 1000 zł, autorzy prac wyróżnionych po 500 zł. Przewidziane są również nagrody książkowe.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-04
Strona konkursu www.mok.pl/aktualnosci/274