Skip to main content

Ogólnopolski Konkurs Literacki „17 Sylab o Wolności” edycja 2024

Opis

28.04.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

" Tematem konkursu jest bardzo szeroko pojęta wolność – rozumiana zarówno w ujęciu dosłownym (zewnętrzna), jak i metaforycznym (wewnętrzna); wolność w ujęciu historycznym – odnosząca się do konkretnych wydarzeń w historii ludzkości, jak indywidualnym; wolność idei, człowieka, literatury, sztuki itd. Organizatorzy pozostawiają hasło konkursu do szerokiej i interpretacji uczestników.

Forma literacka haiku narzuca natomiast ograniczenia formalne (maksymalnie 17 sylab rozpisanych na trzy wersy 5-7-5), które muszą być przestrzegane.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu to „Uwolnij (swoją) naturę!”.

Każdy uczestnik może zgłosić jeden utwór.

Prace można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Prace będą przyjmowane do 3 czerwca 2024 r.

Nagrody

• Kategoria „do 18 lat”

I miejsce – 1.500 zł
II miejsce – 1.000 zł
III miejsce – 500 zł

• Kategoria „powyżej 18 lat”

I miejsce – 1.500 zł
II miejsce – 1.000 zł
III miejsce – 500 zł

Strona konkursu