Ogólnopolski Konkurs Literacki „17 Sylab o Wolności”

Opublikowano 2022-04-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Tematem konkursu jest bardzo szeroko pojęta wolność – rozumiana zarówno w ujęciu dosłownym (zewnętrzna), jak i metaforycznym (wewnętrzna); wolność w ujęciu historycznym – odnosząca się do konkretnych wydarzeń w historii ludzkości, jak indywidualnym; wolność idei, człowieka, literatury, sztuki itd. Organizatorzy pozostawiają hasło konkursu do szerokiej i interpretacji uczestników.

Forma literacka haiku narzuca natomiast ograniczenia formalne (maksymalnie 17 sylab rozpisanych na trzy wersy 5-7-5), które muszą być przestrzegane.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden utwór.

Pracę można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 czerwca 2022 r.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.

• Kategoria „do 18 lat”

I miejsce – 1.500 zł
II miejsce – 1.000 zł
III miejsce – 500 zł

• Kategoria „powyżej 18 lat”

I miejsce – 1.500 zł
II miejsce – 1.000 zł
III miejsce – 500 zł

Strona konkursu