Skip to main content

„O-po-wieść-o-graniczeniu” konkurs literacki

Opis

14.05.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Festiwal Góry Literatury, Fundacja Olgi Tokarczuk oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesyłać opowiadania nawiązujące do tematu „O-po-wieść-o-graniczeniu”.

Zachęcamy Cię do snucia opowieści na tej (i zbliżonej) kanwie: być na granicy czegoś, granica – ten zygzak na mapie, granice, które masz w sobie, ograniczenia i ich przekraczanie, zamknięcie i otwarcie, transgresyjność itd.

Objętość tekstu nie może przekraczać dwóch stron znormalizowanego maszynopisu.

Prace należy przesyłać mailem.

Opowiadania oceni jury w składzie: Karol Maliszewski, Miłka Malzahn oraz Zbigniew Kruszyński.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2024 r.

Nagroda
Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w Warsztatach Kreatywnego Pisania, organizowanych w ramach Festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie.

Strona konkursu