Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Opublikowano 2020-11-04

Opis

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest przyznawana w dwóch kategoriach:

• za przekład jednego dzieła,
• za całokształt twórczości translatorskiej tłumacza. 

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, szkoły wyższe, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy i tłumacze.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 listopada 2020 r.

Nagroda ma wymiar finansowy:
• 30.000 zł w kategorii za przekład jednego dzieła,
50.000 zł w kategorii za całokształt twórczości translatorskiej. 

Laureaci Nagrody zostaną ogłoszeni podczas gali towarzyszącej Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu”

Regulamin nagrody można pobrać TUTAJ.