Nagroda Wielkiego Kalibru 2023

Opublikowano 2023-01-23

Opis

Organizator
Konkurs organizuje wydawnictwo EMG we współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Zasady konkursu w skrócie

Nagrodę otrzyma autor najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej wydanej po raz pierwszy w 2022 roku przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski.

Książki zgłaszane do Nagrody muszą być opatrzone numerem ISBN.

Autor lub wydawca powinien przesłać 7 egzemplarzy książki na adres wydawnictwa EMG.

Więcej informacji w regulaminie

Nagroda
Autor najlepszej powieści otrzyma 25.000 zł.

Termin
Termin zgłaszania książek upływa 31 stycznia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).