Nagroda Specjalna Fundacji Identitas „Tożsamość. Warsztaty w Arktyce”

Opublikowano 2019-11-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Identitas.

Kto może otrzymać Nagrodę 
Nagrodę Specjalną Fundacji Identitas mogą otrzymać polscy autorzy w wieku od 25 do 41 lat, którzy opublikowali co najmniej jedno dzieło z obszaru humanistyki przekraczające 100 stron znormalizowanego tekstu albo 20 stron w wypadku poezji. 

Kto może zgłaszać autorów do nagrody 
Zgłoszenia mogą przesyłać wydawnictwa, autorzy, pracownicy naukowi uczelni, redaktorzy naczelni czasopism i programów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury oraz zarząd Fundacji Identitas.

Co powinno zawierać zgłoszenie
Zgłoszenie powinno zawierać dwa egzemplarze dzieła, imię i nazwisko autora, tytuł/y jego prac, rok wydania, opinię wspierającą zgłoszenie ze strony recenzenta, naukowca, krytyka albo wydawcy oraz dane kontaktowe i podpisy zgłaszających, a także zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych i zobowiązanie autora do uczestnictwa w warsztatach.

Do kiedy można przesyłać zgłoszenia 
Zgłoszenia można przesyłać do 16 grudnia 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Kto oceni zgłoszenia
Zgłoszenia oceni zespół w składzie: Renata Chołuj (pisarka, przewodnicząca Jury Nagrody Identitas), Wawrzyniec Rymkiewicz (filozof, tłumacz, wydawca, redaktor naczelny kwartalnika Kronos), Mariusz Cieślik (prozaik, scenarzysta, dziennikarz, z-ca dyrektora radiowej “Trójki”), Dawid Jung (poeta, redaktor naczelny Zeszytów Poetyckich) oraz założyciel Fundacji Identitas, Tomasz Kaźmierowski.

Co stanowi Nagrodę
Maksymalnie sześciu autorów weźmie udział w warsztatach twórczych. Warsztaty odbędą się w dniach od 29 lutego do 7 marca na wyspie Uloya.

Zespół ekspertów przeprowadzi zajęcia poświęcone myśleniu o tożsamości. Samotna baza na wyspie Uløya zapewni niespotykane gdzie indziej warunki do refleksji i pracy twórczej. 

W ostatnim dniu warsztatów zostaną przyznane stypendia o łącznej wartości do 30.000 zł.

Regulamin Nagrody
Regulamin znajduje się tutaj.

Strona konkursu identitas.pl/