Nagroda Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku”

Opublikowano 2022-08-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska Sekcja IBBY) z siedzibą w Warszawie.

Zasady konkursu w skrócie

“ Celem konkursu jest promocja wartościowej literacko i graficznie książki dla dzieci i młodzieży oraz uhonorowanie osoby lub instytucji za zasługi na polu upowszechniania czytelnictwa. W konkursie nagradzani są żyjący rodzimi twórcy i propagatorzy czytelnictwa.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

• Nagroda literacka 
• Nagroda graficzna 
• Nagroda za upowszechnianie czytelnictwa
• Nagroda w kategorii specjalnej „Dziecko jest najważniejsze” za książkę o tematyce związanej z dziecięcymi doświadczeniami uchodźczymi, opublikowaną w okresie ostatnich 10 lat.

W kategorii upowszechnianie czytelnictwa można zgłaszać osoby lub instytucje zajmujące się upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch terminach:
do 31 sierpnia 2022 r. można zgłaszać książki wydane w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
do 31 października 2022 r. można zgłaszać książki wydane w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 października 2022 r.

Strona konkursu