Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej 2021

Opublikowano 2020-12-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Opis

Do Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej w edycji 2021 można zgłaszać książki poetyckie wydane oryginalnie po polsku w roku 2020. Tomy przyjęte do konkursu w 2020 r. automatycznie zostały zakwalifikowane do edycji 2021.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim, członkowie kapituły oraz inne osoby.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć osiem egzemplarzy książki oraz wersję elektroniczną w formacie pdf.

Nagrodę stanowią:
1) statuetka Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej;
2) nagroda pieniężna w wysokości ustalanej przez Zarząd Fundacji.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2021 r.

Strona konkursu