Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej 2020

Opublikowano 2019-11-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Opis

W roku 2020 Nagroda im. Wisławy Szymborskiej zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

1) za książkę poetycką wydaną oryginalnie po polsku w roku 2019,
2) za książkę poetycką przetłumaczoną na język polski, wydaną w roku 2018 lub 2019.

Książki mogą być zgłaszane przez autorów, wydawnictwa, instytucje kultury, media o literackim charakterze. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć osiem egzemplarzy książki oraz wersję elektroniczną w formacie pdf.

Wysokość nagrody

Nagrodę dla autora tomu napisanego po polsku stanowią statuetka oraz 100 tysięcy złotych.

W kategorii za przekład, nagroda w wysokości 100 tysięcy złotych dzielona jest między autora tomu napisanego w języku obcym i jego tłumacza lub tłumaczy. 

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-01-15
Strona konkursu nagrodaszymborskiej.pl/