Nagroda Poetycka „Fundamenty”

Opublikowano 2018-09-03

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy oraz Wydział Promocji Urzędu Miasta Dębicy.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Na konkurs poetycki „Fundamenty” należy przesłać trzy wiersze. Mile widziane będą utwory inspirowane nazwą konkursu i jego ideą.

Prace konkursowe wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
• I nagroda: 1.000 zł
• II nagroda: 800 zł
• III nagroda: 500 zł
• 5 wyróżnień po 300 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-16