Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Opublikowano 2019-01-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Radomia. Współorganizatorem jest Muzeum Witolda Gombrowicza.

Opis
Nagrodę w wysokości 40.000 zł otrzyma autor najlepszego debiutu prozatorskiego. Debiut rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora napisana prozą artystyczną.

Do Nagrody można zgłaszać książki wydane w 2018 roku. 

Książki powinny posiadać numer ISBN. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może dopuścić do udziału w konkursie książkę wydaną bez numeru ISBN.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
– 8 egzemplarzy książki,
– imię i nazwisko autora,
– tytuł książki,
– nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-01-31