Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Opublikowano 2017-12-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Radomia. Współorganizatorem jest Muzeum Witolda Gombrowicza.

Opis
Nagroda w wysokości 40.000 zł zostanie przyznana za debiut rozumiany jako pierwsza albo druga książka autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim i wydana w 2017 roku.

Książki do konkursu mogą zgłaszać autorzy, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, członkowie Kapituły.

Książki zgłaszane do konkursu powinny posiadać numer ISBN. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Kapituła może dopuścić do udziału w konkursie książkę wydaną bez numeru ISBN.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
– 8 egzemplarzy książki,
– imię i nazwisko autora,
– tytuł książki,
– nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-31