Nagroda im. Adama Włodka

Opublikowano 2020-10-30

Opis

Nagroda im. Adama Włodka jest przyznawana corocznie przez Fundację Wisławy Szymborskiej za najlepszy projekt pracy literackiej lub literaturoznawczej (poezja, proza, esej, przekład, rozprawa badawcza, praca krytyczna)

O Nagrodę może ubiegać się osoba, która nie ukończyła 35 roku życia i ma w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku książkę.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) opis całości projektu oraz wskazanie tej jego części, która zostanie zrealizowana w ramach Nagrody,
2) plan przewidywanych wydatków związanych z realizacją projektu,
3) uzasadnienie starania się o Nagrodę,
4) życiorys,
5) listę publikacji,
6) dane kontaktowe,
7) dwie rekomendacje pochodzące od osób będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie i zaznajomionych z projektem.

Zgłoszenia można przesyłać do 20 stycznia 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej informacji TUTAJ