Skip to main content

Nagroda Identitas 2024

Opis

7.03.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Identitas.

Uczestnicy
Konkurs jest otwarty dla polskich pisarzy, którzy nie przekroczyli 41. roku życia i w ciągu ostatnich 5 lat opublikowali co najmniej jedno dzieło literackie przekraczające 100 stron znormalizowanego tekstu (20 stron w wypadku poezji).

Zasady konkursu w skrócie

W konkursie będą oceniane opublikowane dzieła literackie.

Kryteria oceny zgłoszonych dzieł sprowadzają się do kilku głównych zasad. Jury ocenia poziom literacki dzieła – jego inwencję, nowatorstwo, odwagę i mistrzostwo w operowaniu słowem. Równie istotne jest jednak dla nas kryterium tematyczne: jury szczególnie interesują utwory i autorzy, którzy podejmują krytycznie kwestie trwania, zachowywania, konstruowania lub demontażu tożsamości zbiorowych we współczesnym świecie.

Zgłoszenia mogą przesyłać autorzy, wydawnictwa, pracownicy naukowi uczelni, redaktorzy naczelni czasopism i programów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury oraz zarząd Fundacji i Jury.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć dwa egzemplarze dzieła.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 kwietnia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Sześć osób weźmie udział w warsztatach twórczych na arktycznej wyspie Uloya. Jednym z zagadnień podejmowanych podczas tegorocznych warsztatów będzie problem bezpieczeństwa.

Laureat Nagrody Identitas 2024 otrzyma statuetkę oraz nagrodę finansową.

Strona konkursu