Skip to main content

10. edycja Nagrody Conrada

Opis

26.02.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków.

Zasady konkursu w skrócie

Nagroda Conrada to wyróżnienie, które ma na celu zarówno wspieranie młodych autorów, jak i zachęcanie wydawnictw do publikowania książek twórców rozpoczynających pisarską karierę.

Do konkursu można zgłaszać książki prozatorskie debiutujących autorów wydane w 2023 roku.

Za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, samodzielną i indywidualną publikację autora w formie drukowanej, z nadanym numerem ISBN.

Prawo do zgłaszania książek mają autorzy, krytycy literaccy, wydawnictwa oraz członkowie kapituły Nagrody Conrada.

Do zgłoszenia należy dołączyć osiem egzemplarzy książki oraz wersję elektroniczną książki.

Nagroda
Nagrodę Conrada stanowią:
• statuetka,
• nagroda pieniężna w wysokości 30.000 zł,
• miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie,
• promocja wyróżnionej książki na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu