Advertisement

Advertisement

Nagroda Conrada 2023

Opis

14.02.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków. 

Zasady konkursu w skrócie

Nagroda Conrada to wyróżnienie, które ma na celu zarówno wspieranie młodych autorów, jak i zachęcanie wydawnictw do publikowania książek twórców rozpoczynających pisarską karierę. 

Do konkursu można zgłaszać książki prozatorskie debiutujących autorów wydane w 2022 roku.

Za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, samodzielną i indywidualną publikację autora w formie drukowanej, z nadanym numerem ISBN.

Prawo do zgłaszania książek mają autorzy, krytycy literaccy, wydawnictwa oraz członkowie kapituły Nagrody Conrada.

Do zgłoszenia należy dołączyć osiem egzemplarzy książki.

Nagroda
Nagrodę Conrada stanowią:
• statuetka, 
• nagroda pieniężna w wysokości 30.000 zł,
• miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie,
• promocja wyróżnionej książki na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu