Nagroda Conrada 2020

Opublikowano 2020-02-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków. 

Opis
Do konkursu można zgłosić książkę prozatorską debiutującego autora, która została wydana w 2019 roku. Za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, samodzielną i indywidualną publikację autora w formie drukowanej z nadanym numerem ISBN.

Prawo do zgłaszania książek mają  autorzy, krytycy literaccy, wydawnictwa oraz członkowie kapituły Nagrody Conrada.

Do zgłoszenia należy dołączyć siedem egzemplarzy książki.

Nagroda
Nagrodę Conrada stanowią:
• statuetka, 
• nagroda pieniężna w wysokości 30.000 zł,
• pobyt rezydencjalny w Krakowie, organizowany i fundowany przez Instytut Książki.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia 2020 r.

Strona konkursu