Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło"

Opublikowano 2017-06-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego.

Uczestnicy
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. 

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 3 do 5 utworów poetyckich. Wiersze powinny nawiązywać do idei konkursu. Mile widziane będą utwory inspirowane jego nazwą i mottem (szczegóły w regulaminie). 

Można być w kropli wody
światów odkrywcą

można
wędrując dookoła świata
przeoczyć wszystko

/Józef Baran, Światy/

Konkurs literacki pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Idea konkursu ma związek z ważnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd idziemy, jak siebie jako Polaków oceniamy, czego w życiu powinniśmy się mocno trzymać, z jakich źródeł wynika nasz system wartości, co jest w nim istotne i ważne. Chcemy zachęcić do szerszej refleksji poetyckiej, połączonej z wyobraźnią i wrażliwością na piękno rodzimego krajobrazu, z empatycznym odczuwaniem bogactwa duchowego innego człowieka. Topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, prawda o współczesnych dramatach ludzkich, temat ziemi, ekologii, etos pracy, patriotyzm, polskość a uniwersalność, odkrywanie siebie samego dla siebie – to tylko niektóre tematy do podjęcia i przetransponowania na język poezji.

Prace oceni jury w składzie:
Józef Baran – poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący jury),
prof. dr hab. Marek Karwala – literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta,
Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji,
Marek Zięba – poeta, reżyser teatralny, reprezentant Organizatora.

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Wiersze wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą.

Nagrody
• I nagroda – 3 500 zł
• II nagroda – 2 500
• III nagroda – 1 500
• 5 wyróżnień po 600 zł
• nagroda specjalna za utwór związany z regionem Małopolski
• 10 wyróżnień honorowych – druk w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowymTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-10