Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło"

Opublikowano 2022-03-27

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. 

Zasady konkursu w skrócie

Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” to konkurs poetycki skierowany do wszystkich pełnoletnich Polaków. Idea konkursu wynika z potrzeby umacniania – zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system.

Zachęcamy Państwa do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich. To tylko część tematów, które mogą Państwo podjąć i przełożyć na język poezji.

Na konkurs należy przesłać od trzech do czterech utworów poetyckich. Tematyka prac powinna nawiązywać do idei konkursu. Mile widziane będą wiersze inspirowane nazwą konkursu „Źródło” i jego mottem: 

Można być w kropli wody
światów odkrywcą

można

wędrując dookoła świata
przeoczyć wszystko

/Józef Baran, Światy/ 

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy). 

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Wiersze należy przesyłać mailem.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody
• I nagroda – 3.000 zł
• II nagroda – 2.000 zł
• III nagroda – 1.000 zł
• 5 wyróżnień po 500 zł
• nagroda specjalna za utwór związany z regionem Małopolski

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 25 czerwca 2022 r. 

Strona konkursu