Skip to main content

Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło”

Opis

27.03.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wiek uczestników: od 12 do 17 lat.

Zasady konkursu w skrócie

" Zachęcamy młodzież do podjęcia szerszej refleksji nad: źródłami własnego rodowodu, poczuciem dumy z dziedzictwa kulturowego, byciem spadkobiercami tradycji, patriotyzmem, pojmowaniem wolności indywidualnej i zbiorowej, a także odpowiedzialnością za tę wolność, toposem domu rodzinnego, motywem dzieciństwa, pięknem rodzimego krajobrazu, etosem pracy, empatycznym odkrywaniem drugiego człowieka, prawdą o współczesnych dramatach ludzkich. To tylko część tematów, które można podjąć i przełożyć na język poezji.

Na konkurs należy przesłać trzy utwory poetyckie.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 24 czerwca 2024 r.

Nagrody
• I nagroda – 800 zł
• II nagroda – 600 zł
• III nagroda – 400 zł
• 3 wyróżnienia po 200 zł
• nagroda specjalna za utwór związany z regionem Małopolski – 300 zł

Regulamin konkursu