XXXIX Konkurs Literacki „Limes”

Opublikowano 2016-01-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych „Limes” Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. 

Opis
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• poezji – zestaw 5 wierszy lub poemat, do 15 stron znormalizowanego maszynopisu;
• prozy – mała forma prozatorska, do 20 stron znormalizowanego maszynopisu.

Tematyka utworów może być dowolna. 

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace studentów będą oceniane oddzielnie.

Nagrody
Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w pokonkursowym wydawnictwie zwartym. 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Dla autora najlepszego utworu związanego tematycznie z Siedlcami przewidziana jest nagroda specjalna.