Książka przyjazna dziecku 2019

Opublikowano 2019-04-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Zabawek i Zabawy z siedzibą w Kielcach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać książki dla dzieci w wieku 7-14 lat.

„Legendy są to takie pałeczki w sztafecie pokoleń. Starsi przekazują je młodszym, żeby nie zaginęła pamięć o tym, co kiedyś było, co się dawno temu wydarzyło. Bo najcenniejszym skarbem każdego narodu jest jego tradycja”

Te słowa Wandy Chotomskiej stały się mottem konkursu „Książka Przyjazna Dziecku”, który powstał z inicjatywy Muzeum Zabawek i Zabawy, ma na celu promocję literatury dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat, łączącej tematykę uniwersalną z lokalną tradycją i historią.

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach:
– książki wydane po 31 grudnia 2016 roku, w nakładzie nie mniejszym niż 100 egzemplarzy,
– książki niewydane lub wydane w nakładzie nie większym niż 99 egzemplarzy i niewprowadzone do dystrybucji.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą. Książki już wydane należy przesyłać w 3 egzemplarzach. W przypadku książek niewydanych, należy przesłać wydruk (3 egz.) oraz wersję elektroniczną (płyta CD).

Nagrody
W każdej z dwóch kategorii zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30