Kryminał na 100-lecie AGH

Opublikowano 2019-03-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać opowiadanie kryminalne lub sensacyjne, które będzie nawiązywać do stuletniej historii AGH oraz uwzględniać jeden z wybranych wątków:

1) laboratoria AGH (np. komora bezechowa w Laboratorium Akustyki Technicznej; Mikroskop Elektronowy Titan Cubed w Międzynarodowym Centrum Mikroskopii Elektronowej; Laboratorium Wysokich Napięć; Laboratorium Wizualizacji Trójwymiarowej i Wirtualnej Rzeczywistości czy Kopalnia Doświadczalna AGH);

2) Prometheus – najszybszy polski superkomputer, zlokalizowany w Cyfronet AGH;

3) kampus AGH (np. budynek główny A-0 przy al. A. Mickiewicza 30, historyczna siedziba władz Uczelni; Biblioteka Główna AGH; Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH czy Centrum Energetyki);

4) Miasteczko Studenckie AGH;

5) działalność kół naukowych oraz innych organizacji studenckich;

6) Barbórka – obchody górniczego święta w AGH;

7) juwenalia;

8) 20 października 1919 r. – uroczyste otwarcia Akademii Górniczej w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego lub 15 czerwca 1923 r. – położenie kamienia węgielnego pod budowę przyszłego gmachu Akademii Górniczej;

9) trudne lata wojenne (np. zrzucenie z dachu budynku głównego rzeźby św. Barbary; zajęcie w latach 1939-1945 gmachu głównego przez okupacyjny rząd niemieckiej Generalnej Guberni; działalność Akademii w konspiracyjnym podziemiu);

10) badania naukowców z AGH (np. poszukiwania złotego pociągu; produkcja księżycowego pyłu; poszukiwanie skutecznej terapii w leczeniu wirusa Zika, badania akustyczne na Spitsbergenie).

Objętość opowiadania: od 15.000 do 30.000 znaków ze spacjami.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Jury przyzna dziesięć równorzędnych nagród. Każdy ze zwycięzców otrzyma 3.000 zł.

Najlepsze teksty zostaną wydane w zbiorze opowiadań.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-04-30