KOS – Nagroda Poetycka im. Kazimierza Hoffmana

Opublikowano 2021-12-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Zasady konkursu w skrócie

Do Nagrody można zgłaszać książki poetyckie wydane w Polsce w 2021 roku. 

Książki mogą być zgłaszane przez każdą osobę fizyczną i osobę prawną, w szczególności przez członków kapituły konkursu, autorów, wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim.

Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz 6 egzemplarzy książki należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin zgłaszania książek mija 28 lutego 2022 r.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł.


Strona konkursu