Konkurs poetycki „O Złotą Nutę I. Reimanna”

Opublikowano 2021-03-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Krosnowic.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesyłać wiersze inspirowane muzyką.

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale także wspaniale rozwija wyobraźnię poetycką, o czym są przekonani organizatorzy konkursu.
Celem konkursu jest w szczególności propagowanie i rozsławianie talentów literackich, które zostały zainspirowane muzyką, a w szczególności muzyką Ignaza Reimanna – kompozytora Ziemi Kłodzkiej.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy wiersze.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 6 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
• I miejsce – 500 zł
• II miejsce – 400 zł
• III miejsce – 300 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu