Advertisement

Advertisement

Konkurs poetycki im. Henryka Cyganika „W Dolinie Popradu”

Opis

9.05.2023

Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
Współorganizatorami są Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu oraz Starosądecka Fundacja Kultury.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Czekamy na utwory liryczne nawiązujące do szeroko pojętych przeżyć, przemyśleń, wspomnień, emocji i odczuć związanych z Doliną Popradu, której umowne granice wyznaczają cztery nadpopradzkie gminy: Muszyna, Piwniczna, Rytro, Stary Sącz.

Wymogiem merytorycznym konkursu jest pojawienie się w utworze literackim nazwy geograficznej związanej z Doliną Popradu – może to być miejscowość, przysiółek, osiedle, ulica, rzeka, szczyt, pasmo górskie, przełęcz, lub względnie postać, obiekt lub wydarzenie związane z tym regionem.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie trzy wiersze.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2023 r.

Nagrody
• I nagroda – 2.500 zł
• II nagroda – 1.500 zł
• III nagroda – 1.000 zł
• Nagroda specjalna ufundowana przez Burmistrza Starego Sącza za najlepszy wiersz o Starym Sączu – 1.000 zł 

Strona konkursu