Konkurs o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza

Opublikowano 2023-01-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Teatr Miejski w Gliwicach.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do autorów, którzy w swoim dorobku posiadają przynajmniej jeden opublikowany utwór literacki (z nadanym numerem ISBN) i/lub utwór wystawiony na scenie teatru repertuarowego.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać utwory dramaturgiczne napisane w języku polskim i przeznaczone do wystawienia w teatrze.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani wystawiane w formie sztuki teatralnej.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę oraz 50.000 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 marca 2023 r.

Strona konkursu