Konkurs na utwór dramatyczny dla Teatroteki

Opublikowano 2018-06-14

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać utwory dramatyczne przeznaczone do realizacji w formie telewizyjnego widowiska teatralnego w cyklu TEATROTEKA.

TEATROTEKA to nowy etap w myśleniu o ekranizacjach współczesnej dramaturgii, tak w kontekście artystycznym, jak i realizacyjnym. Ekranizacje tworzone przez młodych, często debiutujących twórców, przy wsparciu technologii i infrastruktury filmowej, pozwalają na realizację ciekawych, nowatorskich utworów. Projektowi od samego początku przyświeca również cel jego szerokiej dystrybucji i dostępności. W latach 2013-2017 w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych powstało 35 oryginalnych realizacji TEATROTEKI, natomiast do końca 2018 r. powstanie 10 kolejnych.

Tematyka prac konkursowych może być dowolna. Organizatorzy oczekują utworów dla dorosłych, o szeroko pojętej tematyce współczesnej.

Widowisko powinno trwać 40-70 minut (około 30-40 stron znormalizowanych). 

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda: 15.000 zł
• II nagroda: 10.000 zł
• III nagroda: 8.000 zł
• trzy wyróżnienia po 5.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-30