Konkurs na sztukę teatralną – Alchemia Teatralna 2022

Opublikowano 2022-04-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Świdnicki Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy autor może zgłosić do konkursu jeden dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej.

Objętość tekstu nie może przekraczać:
- 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych,
- 20 stron w przypadku licealistów i osób dorosłych. 

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Prace należy przesyłać mailem.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne o łącznej wartości 2.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 czerwca 2022 r.

Strona konkursu