Konkurs na sztukę awangardową

Opublikowano 2017-05-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłaszać dramaty poświęcone stuleciu polskiej awangardy.

Celem konkursu jest wspieranie dramaturgii współczesnej; kultywowanie pamięci o spuściźnie awangardy artystycznej; poszerzanie świadomości o wieloaspektowym wpływie awangardy na sztukę oraz na społeczeństwo, zarówno XX jak i początku XXI wieku.

Każdy autor może zgłosić tylko jeden niepublikowany wcześniej dramat. Pracę należy przesłać pocztą.

Nagroda
Nagroda to 20.000 zł oraz możliwość wystawienia dramatu na scenie Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-30