Ogólnopolski Konkurs Literacki „Misja Lem”

Opublikowano 2021-05-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 15 lat.

Opis
Hasłem przewodnim konkursu jest „Misja Lem”.

Każdy uczestnik może zgłosić jedno opowiadanie science fiction o objętości do 14.000 znaków ze spacjami.

Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Opowiadanie można przesłać mailem lub listownie. 

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 17 września 2021 r.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: "15-18 lat" i "powyżej 19 lat".

W każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
• I miejsce – 1.500 zł
• II miejsce – 1.000 zł
• III miejsce – 500 zł

Strona konkursu