Konkurs na najlepszy kryminał retro

Opublikowano 2020-06-29

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu oraz Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”.

Opis
Do konkursu można zgłaszać książki napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2019 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski oraz opatrzone numerem ISBN.

Utwór musi zawierać się w obszarze tematycznym kryminału retro, kryminału historycznego.

Na adres Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu należy przesłać 5 egzemplarzy zgłaszanej książki.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5.000 zł.

Dodatkowo zostanie przyznane wyróżnienie Komendanta Szkoły Policji w Pile w postaci okolicznościowego dyplomu i statuetki za utwór o wyjątkowych walorach promujących służbę policyjną – jej historię, zasady i wartości.

Termin
Książki można zgłaszać do 20 lipca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu