Konkurs na Fraszkę Trybunalską

Opublikowano 2019-08-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 
Na konkurs należy przysłać zestaw własnych, niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach fraszek. Każdy autor może zgłosić tylko jeden zestaw – od trzech do dziesięciu fraszek. 

To już ósma edycja „Konkursu na fraszkę trybunalską”. W poprzednich latach na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac z całego kraju. Utwierdziło to organizatorów w przekonaniu, że istnieje „w piszącym narodzie” potrzeba wyrażania myśli w krótkich formach artystycznych. W tym roku proponujemy wieloznaczny tytuł DO GÓRY NOGAMI, co narzuca z założenia pewną dyscyplinę twórczą. Prosimy zatem o wpisanie się w tematykę, gdyż fraszki odbiegające od tematu wiodącego nie będą brane pod uwagę.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 2.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30